Mudanya Haber Arşivi

_

Font Boyutu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa 2011 Yılı Haber Arşivi SGK Merkez Müdürü Ali Tümtürk Yazıyor 'MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ'

SGK Merkez Müdürü Ali Tümtürk Yazıyor 'MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ'

E-posta Yazdır PDF

Ali Tümtürk SGK Merkez Müdürü24 Mart 2010 Tarih ve  27531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/6 sayılı genelge ile Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi hususunda Başbakanlık tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Kısaca özetlersek genelgede; ‘Mevsimlik gezici  tarım  işçisi  olarak  çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden vatandaşlarımızın bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülecektir’ denilmektedir.

Yazımızın konusu tarımda hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar yani mevsimlik tarım işçilerinin sigortalılığı konusunda olacaktır. 6111 sayılı torba kanunla tarımda hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar, yani mevsimlik tarım işçileri 01.03.2011 tarihinden itibaren sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır. 6111 sayılı kanunun 51 inci maddesiyle 5510 sayılı kanuna 01.03.2011 tarihinden itibaren ek 5 inci madde ilave edilmiştir. Söz konusu madde ile kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır. Yani mevsimlik tarım işçileri 01.03.2011 tarihinden itibaren eski adıyla SSK kapsamında sigortalı olacaklardır.

            Buna göre;

-Hizmet akdi ‘S.S.K.’lı, kendi nam ve hesabına bağımsız (tarım da dahil) (Bağ-Kur’lu ve kamu görevlisi olarak (memur) çalışmayan,
-İsteğe bağlı sigortalı olmayan,
-Banka Sandıklarına tabi çalışmayan,
-2925 sayılı Kanuna göre (Tarım S.S.K) Sigortalı durumunda olmayanlar,
-Kendi sigortalılıklarına bağlı olarak gelir ve aylık almayan,
-18 yaşını doldurmuş olan, mevsimlik tarım işçilerimiz taleplerine bağlı olarak sigortalı olabilmektedir.

Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununun 40. Maddesinde belirtilen işlerin vahidi fiyat usulüne göre verilmesi halinde bu işlerde çalışanlarda bu kapsama alınmıştır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin S.G.K. İnternet sitesinde örneği yer alan, hatta Türkiye’de il düzeyinde en kapsamlı kamu kurum sitesi olan ‘BURSASGK.GOV.TR’ internet adresinden ya da Mudanya Sosyal Güvenlik Merkezimizden temin edeceğiniz ‘Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi’ni ikametlerinin bulundukları muhtarlık ile ikamet ettikleri il veya çalıştıkları il yada ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI

Mevsimlik Tarım İşçilerinin sigortalılığının başlangıcı yazılı başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle başlayacaktır.

ÖDENECEK PRİM MİKTARI

Bu kapsamda sigortalı olan vatandaşlarımızın primleri 2011 yılı için asgari ücretin 2011 yılı için 18 günlük tutarının % 34,5’u prim alınacak, alınan prim 30 günlük sağlık ve emeklilik hizmeti olarak değerlendirilecektir. Yani; bu tutar 2011 yılının ilk 6 ayı için 165 tl , ikinci 6 ayı için ise 173 tl dir. Tabi bu verdiğimiz miktarlar en alt düzeyde prim ödemek isteyenler için. Eğer bu kişilerden daha yüksek miktarda prim ödemek isterse belirttiğimiz tutarın 6,5 katına kadar prim ödemesi imkanı da bulunmaktadır. Burada önemle belirtmek isterim ki prim miktarı her yıl 1’er günlük artacaktır. Mesela 2012 yılı için 19 günlük, 2012 yılı için 20 günlük gibi…

Bu şekilde sigortalı olan mevsimlik tarım işçilerimiz iş kazası, meslek hastalığı genel sağlık sigortası ve emeklilik haklarından yararlanacaktır. Aynı zamanda bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de sağlık imkânlarından yararlanabileceklerdir.

SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

Bu kapsamda sigortalı olanların,

-          İşçi, esnaf ve memur olarak çalışmaya başladıkları tarihten,
-          Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulundukları tarihten,
-          Eğer prim borçları varsa talepte bulunanların primi ödenmiş son gününden,
-          Gelir ve aylık talebinde bulunanların gelir-aylığa hak kazanma şartı ile talep tarihinden,
-          Ölen sigortalıların ölüm tarihinden, itibaren sigortalılıkları sona erecektir.

Ayrıca bu kapsamda sigortalıların diğer sigortalılara göre en önemli ve en güzel özelliği ek:5 adı da verilen süreksiz tarım işçilerinin diğer kapsamda sigortalılıkları sona erer ermez herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kendiliğinden başlaması ve ayrıca işe giriş bildirgesi istenmeyecek olmasıdır.


Ali TÜMTÜRK
S.G.K. Merkez Müdürü
 

Son Güncelleme ( Perşembe, 20 Ekim 2011 12:49 )  

Diğer sitelerimiz

www.mudanya.gen.tr
Güncel Mudanya Haberleri.
www.mudanyahaberarsivi.gen.tr
Mudanya Haber Arşivi
www.mudanyarehber.net
Mudanya Haber Arşivi

www.radyopoyraz.com
Hayatın Müziği Bursa'da

Bursa Hava durumu

BURSA HAVA DURUMU